Prikazani rezultati od 1 do 9 od ukupno 9

Tema: Prepravljeni odgovori iz sociologije

 1. #1
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Dec 2009
  Poruka
  54

  Wink Prepravljeni odgovori iz sociologije

  Ljudi,ovo su devojke izvukle odgovore iz `Ram-a za sliku`za drugi kolokvijum iz sociologije....

  1.Rasa se odredjuje kao skup:
  Drustvenih veza koje omogucavaju da se odredi tacan polozaj pojedinaca i grupa,njihovih razlicitih osobina ili sposobnosti na osnovu bioloski utvrdjenih svojstava.
  2.Iskljucivi oblici nacionalizma su:
  -“dobar” i “los” nacionalizam
  -resantimatski,agresivni,kulturni,ustavni
  -sovinizam i ksenofobija
  -nacionalizam kao politicki program ?
  -nacionalna fiksacija na osnovu etnosa (pseudo etnici,tradicionalisti,militanti,manipulanti)
  -etnicki(liberalni ili konzervativni)
  3.Nosioci nacionalisticke svesti i ponasanja u drustvu mogu biti:
  Elite,mediji,drzavna birokratija,politicke partije,religijske organizacije
  4.Separatizam i majorizacija kod polozaja manjinskih zajednica mogu biti:
  Separatizam-otudjivanje Majorizacija-dominacija vecinske zajednice
  5.Koji su osnovni sistemi raslojavanja u istoriji ljudskog drustva?
  -ropstvo(posedovanje drugih kao svoje vlasnistvo)
  -kasta(radjanjem ce se obezbediti isti polozaj)
  -stalez(drustveni slojevi sa razlicitim obavezama)
  -klasa(siroko grupisanje koje deli ekonomske resurse)
  6.Bazicni klasni odnos u drustvu po Karlu Marksu je:
  Eksploatacija (pauperizacija)
  7.Max Veber zavisnost klasnih odnosa pored ostalog vidi u:
  -klasi
  -partiji
  -statusu
  -u ekonomskim razlikama koje nemaju nikakve neposredne veze sa imovinom
  8.U modernim drustvima potklasu cine:
  Zapostavljene etnicke zajednice(obelezje klasnih struktura koje su u nepovoljnom polozaju)
  9.Da li su rodne nejednakosti vezane samo za klasne odnose u drustvu?
  Nisu samo klasne
  10.Drustvena pokretljivost moze biti:
  Vertikalna,horizontalna
  11.Sta omogucuje ulaznu drustvenu mobilnost?
  Ekpanzija poslova koje obavljaju “beli okovratnici”(imovina,prihod,polozaj,znanje)
  12.Teorija organizacije posebno podvlaci njena sledeca obelezja
  Pisana pravila/kontrola nad informacijama
  13.Da li je sirenje birokratije nuzno u modernim drustvima?
  Neizbezno je/jeste
  14.Birokratija je:
  -vladavina cinovnika
  -velika organizacija
  -najefikasniji oblik organizacije koji su ljudi ikada stvorili,jer su u njoj svi zadaci precizno propisani strogim proceduralnim pravilima
  -najracionalniji nacin za razvijanje sistema kontrole i upravljanja
  -jedini nacin da se izadje na kraj sa administrativnim zahtevima u velikim drustvenim sistemima
  15.Obelezje “ideal tipa”birokratije izmedju ostalih je:
  -postojanje jasno definisane hijerarhije autoriteta
  -pisana pravila odredjuju ponasanje sluzbenika
  -sluzbenici rade puno radno vreme i za to primaju platu
  -duznosti sluzbenika su odvojene od njegovog privatnog zivota
  -ni jedan clan organizacije ne poseduje materijalna sredstva sa kojima radi
  16.U cemu se ogleda “tehnicka” superiornost birokratije u odnosu na ostale delove organizacije:
  Maksimalno razvija vestinu,preciznost i brzinu obavljanja definisanih zadataka
  17.Pored ostalog,koji problemi prate rad birokratije:
  -formalni odnosi u sklopu organizacije tj.nedostatak fleksibilnosti(problem lojalnosti)
  -striktno postovanje pravila
  -strah od “birokratskog ritualizma”(slepo postovanje pravila cak i gde bi neko drugo resenje bilo delotvornije za organizaciju;pravila mogu postati vaznija od ostvarenja osnovnih ciljeva)
  18.Infotehnologije proizvode sledece uticaje na moderne organizacije:
  -brza primena novih tehnologija(elektronska trgovina,online finansije..)
  -umrezavanje organizacija(tesko ce male/velike organizacije opstati na trzistu ako nisu deo mreze;”decentralizacija”podstice mreze)
  -brisu fizicke granice organizacija
  -nova preraspodela prostora i vremena
  19.Debirokratizacija drustva se ostvaruje:
  -usponom “adhokratije”
  -timskim radom manjih grupa
  -postmodernom organizacijom
  -“mekdonaldizacijom”drustva
  20.”Mekdonaldizacija”drustva podrazumeva:
  -efikasnost
  -predracun aktivnosti
  -uniformisanost
  -kontrolu putem automatizacije
  21.Birokratske organizacije u modernim drustvima ce:
  One ce se prosiriti pored infotehnoloskih i mreznih drustva;sukob(demokratija)ce i dalje biti prisutan kao i medjusobna prilagodjavanja.
  22.Politika se danas odredjuje kao:
  -sredstvo koje koristi vlast da bi odredila obim i sadrzaj aktivnosti vezanih za vladavinu
  -posredovanje izmedju razlicitosti i interesa pojedinaca i drustvenih grupa
  -optimalnost
  -umesanost moguceg
  -problem moci
  23.Izvori moci u drustvu su:
  Vlasnistvo,drustveni status,materijalno bogatstvo,znanje
  24.Vlast se odredjuje kao:
  Legalna i legitimna moc
  25.Vlast moze biti:
  Politicka,partijska,porodicna,religijska
  26.Veberova tipologija vlasti naznacuje:
  -racionalno-zakonska
  -tradicionalna
  -harizmatska
  27.Drzavu cine:
  -politicki aparat i institucije(vlada,parlament)
  -teritorija,granice,stanovnistvo,suverenitet
  28.Najvazniji tipovi politicke vlasti koje odredjuje drzava:
  -monarhija
  -demokratija(liberalna)
  -autoritarna drzava
  29.Demokratija moze biti:
  -participativna i predstavnicka
  -liberalna
  30.”Paradox”demokratije se ogleda:
  -mali i veliki uticaj vladavine
  -sve veci uticaj “brokera moci”(birokrate,lobisti,partijkse vodje...)
  -dostupnost informacija
  -apatija gradjana
  -u svetu brzih promena potrebno je vise a ne manje vladanja
  31.Odredjenje politickih stranaka moze biti:
  -levicarske,desnicarske i centralne(ideologija)
  -socijalna,nacionalna,religijska...(sadrzaj)
  -lokalna,regionalna,nacionalna,transnacionalna(teri torija)
  -kadrovske i masovne(velicina)
  32.Politicke stranke se razlikuju po:
  Programu,velicini,ideologiji,sadrzaju,teritoriji.
  33.Partijski sistemi mogu biti:
  Jednopartijski,dvopartijski,visepartijski
  34.Unutrasnju strukturu stranke cine:
  -lider(vodja)
  -rukovodstvo
  -aktivisti
  -clanstvo
  -sledbenici(simpatizeri)
  35.Stranacke koalicije mogu biti:
  Predizborne,postizborne,kohabitacije
  36.Razlozi formiranja novih drustvenih pokreta mogu biti:
  -ljudska prava i slobode
  -feminizam
  -ekologija
  -antiratni i antinuklearni razlozi
  37.Interesne grupe se formiraju radi:
  Realizacije svojih interesa(zahteva)pritiskom na drzavnu vlast
  38.Delovanje drustvenih pokreta mogu biti:
  Peticije,demonstracije,kampanje...
  39.Interesne grupe ostvaruju svoje ciljeve putem:
  Peticija,demonstracija,kampanja i pritiska na drzavnu vlast
  40.Kljucni uticaj drustvenih pokreta se ostvaruje putem:
  Pritiska na tradicionalne politicke institucije
  41.”Planetarno selo”kao pojam uveo je u teoriju:
  M.Macluan
  42.Komunikacija pociva na:
  Prenosu informacija od jednog do drugog ili od grupe do grupe,bilo govorom ili putem masovnih medija(vizuelne,auditorne,fizikalne metode)
  43.Koji su kljucni vidovi komunikacije:
  Verbalna(govorna),pisana,elektronska
  44.Proces komunikacije pociva na sledecim sadrzajima:
  Saopstavalac,primalac,predmetnost,kanali prenosa poruka,kod sistem znakova(simboli)
  45.Oblici komuniciranja mogu biti:
  Intrapersonalno,interpersonalno,grupno,masovno
  46.Masovni mediji bi trebali da:
  Prenose vec stvorene dogadjaje-interakcija
  47.Koja su kljucna obelezja globalizacije medija:
  -povecana koncentracija vlasnistva
  -prelazak sa drzavne na privatnu svojinu
  -transnacionalna struktura korporacija
  -diversifikacija razlicitih medijskih proizvoda
  -sve veci broj merdzera
  -film,tv,radio,stampani mediji,internet
  48.Tehnoloske inovacije u obrazovanju doprinose:
  Znanju,stvaralastvu(vecoj kreativnosti)
  49.Naucno-tehnoloska revolucija danas pociva na:
  Mikroelektronici,biotehnologiji,genetskom inzenjerstvu

 2. #2
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Dec 2009
  Poruka
  54

  Default

  50.Funkcionalna pismenost je potrebna modernim drustvima zbog:
  -obrazovanja i strucne sposobnosti vazne za zaposljavanje(ravnoteza opsteg obrazovanja i radnih vestina)
  -privredni profil drzave i obrazovanje
  -tehnologija u ucionici
  51.Privatizacija obrazovanja je uslovljena:
  Ukljucivanjem privatnih kompanija u poslove rukovodjenja obrazovnim delatnostima
  52.Uloga nauke u drustvu je:
  Da emancipuje coveka
  53.Nauka u funkciji odrzivog razvoja ima zadatak da:
  Pronalazi nova tehnoloska resenja i da nadje zamenu za prirodne resurse.
  54.Nauka i obrazovanje u drustvu zavise od:
  Drustveno-ekonomskih odnosa i kulture
  55.Savremenu skolu karakterise:
  -jednaka dostupnost znanja svima
  -elektronsko ucenje(virtuelni univerzitet)
  -razlikovanje informacije od znanja
  -drzavno i privatno obrazovanje
  -ucesce organizacije
  -bolonjski proces
  -nove profesije
  56.Kljucna odlika bolonjskog procesa u visokom obrazovanju je:
  Disperzija i prelazenje nacionalnih granica
  57.Religijski pogled na svet i racionalisticka misao u drustvu se:
  Razlikuju/koegzistiraju u nelagodnom stanju napetosti
  58.Opste prihvatljiva definicija religije nije moguca zbog:
  Razlicitih verskih uverenja i organizacija
  59.Sta religija nije?
  -ne treba je poistovecivati sa verovanjem u jednog Boga
  -nije moral
  -mnoge religije se ne bave objasnjavanjem nastanka sveta
  -ne treba je svoditi samo na natprirodno
  60.Sta religija jeste?
  -postojanje simbola i rituala
  -kolektivni obred
  -(ne)profesionalni sluzbenici(posrednici izmedju verovanja i zivota)
  61.Uticajne monoteisticke religije su:
  Judaizam,hriscanstvo,islam
  62.Hriscanstvo cine sledece religijske crkve:
  Rimokatolicka,protestantska,pravoslavna
  63.Eticke(moralne)religije su:
  Konfucijanizam,budaizam,taoizam
  64.Ateizam ima znacenje:
  Neverovanje u Boga
  65.Sekularizacija ima znacenje:
  Odvajanja drustva od religije koja se povlaci u sopstvene okvire i postaje pitanje licnog zivota;prelazenje od “svetog” ka “svetovnom”,te dominacija racionalnog u drustvenim odnosima i procesima.
  66.K.Marks je smatrao da religija:
  Predstavlja samootudjenje od coveka,da je “opijum za narod” i da religija u svom tradicionalnom obliku treba da nestane
  67.Veber je smatrao da je:
  Religija povezana sa drustvenim promenama/hriscanstvo religija spasenja/religija ne mora nuzno da bude konzervativna snaga/religijom nadahnuti pokreti cesto su izrazavali dramaticne drustvene preobrazaje.
  68.Tipovi verskog obrazovanja:
  Crkva,denominacija,sekta,kult,novi religijski pokreti
  69.Tipovi novih religijskih pokreta su:
  Oni koji priznaju svet,oni koji ne priznaju svet,oni koji se prilagodjavaju svetu.
  70.Religijsku iskljucivost protagonira:
  Apokalipsizam,verski fundamentalizam(islamski,hriscanski),elektronska crkva.
  71.Uslovljenost porasta stanovnistva i bede analizirao je:
  Tomas Maltus
  72.Nauka o stanovnistvu(demografija) dominantno analizira:
  -osnovne statisticke podatke o stanovnistvu(natalitet,mortalitet)
  -demografske tranzicije
  -proces starenja stanovnistva
  -problem gladi
  73.Ekoloska paradigma u drustvu preferira:
  -pokret zelenih,rast i odrzivi razvoj?
  -menjanje nacina misljenja i delovanja
  74.Kljucni vidovi devastiranja su:
  Zagadjivanje i stvaranje otpadnih materija koje se izbacuju u zivotnu sredinu i prekomerno trosenje prirodnih resursa koji se ne mogu obnoviti.
  75.Koji su glavni globalni rizici sveta?
  Globalno zagrevanje,genetski modifikovani organizmi,zagadjenje vazduha,zagadjenje vode,otpad u cvrstom stanju,razaranje i pustosenje tla,neplansko krcenje suma.
  76.Posledice globalnog zagrevnja su:
  Podizanje nivoa mora,pretvaranje plodnog tla u pustinje,sirenje zaraza,lose zetve,promene klimatskih obrazaca.
  77.Genetski modifikovani organizmi se uvode iz vise razloga:
  Radi poboljsanja prinosa useva,otporni su na poljoprivredne hebricide,daju veci vitaminski sadrzaj.
  78.Ekoloska modernizacija drustva podrazumeva:
  Da se industrijski razvoj i ekoloska zastita medjusobno ne iskljucuju.
  79.”Nulti otpad”podrazumeva:
  Potpuno recikliranje svih otpadnih proizvoda za buducu industrijsku upotrebu.
  80.Da li ekoloske ideje i inicijative podrazumevaju kako i tehnoloske tako i drustvene promene?
  Da
  81.Dominantno koriscenje socioloskih istrazivanja je:
  82.Istrazivacki proces se sastoji:
  -istraziacki problem
  -uvid u ranija istrazivanja
  -postavljanje hipoteze
  -izbor metoda
  -realizacija
  -interpretacija
  -istrazivacki izvestaj
  83.Istrazivacki izvestaji mogu biti:
  Primarni i sekundarni
  84.Uzorak u istrazivanju moze biti:
  Slucajni i sistemski,kvotni,visestepeni,stratifikovani,nerepr ezentativni.
  85.Anketni upitnik moze biti:
  Otvoreni,zatvoreni,alternativni
  86.Intervju moze biti:
  Struktuirani,nestruktuirani,individualni,grupni(fo kus grupe)
  87.Longitudinalno istrazivanje je:
  Primarni istrazivacki izvor;odredjena grupa ljudi se posmatra u duzem vremenskom periodu kako bi se dobili pouzdani podaci.
  88.Sekudarni izvori istrazivanja su:
  Sluzbene statistike,istorijski izvori,zivotni dokumenti,masovni mediji i analiza sadrzaja
  89.Analiza sadrzaja moze biti:
  Formalna,tematska,tekstualna,analiza publike
  90.Objektivnost socioloskih istrazivanja zavisi od:
  Kvantitativnih podataka i kvalitativne obrade
  91.Uzima se da su tvorci socioloske misli:
  -stari Grci:sofisti,Platon,Aristotel
  -srednjovekovna misao:Sv.augustin,Toma Akvinski
  -novovekovna misao:Makijaveli,Hobs,Ruso,Kant,Hegel
  -tvorci sociologije:Kont,Dirkem,Marks,Veber
  92.Vaznije socioloske teorije su:
  -socijal-darvinisticke
  -individualna-psiholoska
  -kolektivno-psiholoska
  -istorijsko-materijalisticke
  93.Dobra socioloska teorija se odlikuje:
  Pruza objasnjenje za nesto sto je inace zbunjujuce,u stanju je da rasvetli druge okolnosti osim onih koje su bile predmet njenih istrazivanja;dobra teorija nije samo ona za koju se dokaze ispravnost vec je dobra i ona koja je plodonosna(radja nove ideje i inspirise dalji istrazivacki rad).
  94.Teorijske dileme u sociologiji su:
  -struktura i delanje
  -konsenzus i konflikt
  -problemi roda
  -oblikovanje modernog sveta
  95.Kljucne socioloske ideje Marksa:
  -racionalizacija proizvodnje
  -klasne nejednakosti
  -raspodela moci
  -savremena(kapitalisticka drustva)
  -sirenje uticaja zapada
  96.Kljucne socioloske ideje Vebera:
  -racionalizacija proizvodnje
  -klasne razlike
  -odvajanje moci u ekonomskom sistemu
  -posledice glavnog uticaja zapada
  97.Fuko je znacajan za sociolosku misao:
  -analizirao pojavu moderne institucije(zatvori,bolnice,skole)
  -odnos izmedju moci,ideologije,diskursa,kontole u drustvu
  -“fukoova arheologija”-da rasvetli poznato zadiranjem u proslost
  98.Habermas je znacajan za sociologiju:
  -uvodjenje “javne sfere”(govori se o demokratiji i kapitalizmu)
  -uticaj “javne sfere” na kapitalizam
  -novi mediji obezbedjuju prostor za dijalog
  99.Bek je posebno znacajan za sociologiju:
  Jer ne smatra da je svet danas rizicniji nego ranije,vec da je priroda rizika drugacija (rizicno drustvo);zalaze se za “subpolitiku”(udruzivanje gradjana u razne pokrete).
  100.Kastels je znacajan za sociologiju:
  -mrezno drustvo
  -mrezna ekonomija

 3. #3
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Nov 2009
  Poruka
  142

  Default

  hvalaaaaaaaaa

 4. #4
  Registrovan korisnik Niksa90's Avatar
  Datum učlanjenja
  Nov 2009
  Lokacija
  Beograd brej!
  Poruka
  126

  Default

  bravo za devojke xD
  Duboko zavaljujem!!!!!

 5. #5
  Registrovan korisnik alek's Avatar
  Datum učlanjenja
  Dec 2009
  Poruka
  120

  Default

  oce ovo biti i na ispitu??

 6. #6
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Nov 2009
  Poruka
  206

  Default

  hvala punoooo,mada nisam ni znala da postoji ta ram za sliku))a ona knjigami izgleda sluzi samo za to da ekoga ubijem njom

 7. #7
  Registrovan korisnik alek's Avatar
  Datum učlanjenja
  Dec 2009
  Poruka
  120

  Default

  u pravu si goco nicemu ne sluzi ona knjiga !!!
  a gde mozemo da nadjemo tu ram??? hitno odgovorite

 8. #8
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Oct 2009
  Poruka
  205

  Default

  ram za sliku imate u crnoj rupi od prosle godine, ali ja sam vadila odgvore iz nje i naucila i opet imala 44%, tako da srecno sa tim.....

 9. #9
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Dec 2009
  Poruka
  27

  Default

  da li se na ispitu odgowara usmeno, ili moze i pismeno?!?

Slične teme

 1. ispit iz sociologije 20.04
  By The DOcTOr in forum Prva godina
  Odgovora: 16
  Poslednja poruka: 26-04-10, 10:11
 2. Ispit iz sociologije
  By Dzek in forum Prva godina
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 17-03-10, 02:05
 3. Popravni iz sociologije??
  By djokic43 in forum Prva godina
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 17-12-09, 17:38
 4. Ispit iz sociologije
  By Cika in forum Prva godina
  Odgovora: 170
  Poslednja poruka: 25-02-09, 10:35
 5. Pitanja i odgovori za II deo iz sociologije
  By enjoy in forum Prva godina
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 17-09-07, 18:21

Pravila pisanja

 • Ne možete postavljati nove teme
 • Ne možete odgovarati na poruke
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete menjati svoje poruke
 •